za účelom prevádzky webových stránok, predaja produktov dostupných nahttps://www.hikemates.com prostredníctvom spoločností, ktoré sú spoločne v pozícii spoločných prevádzkovateľov podľa článku 26 GDPR:

 

 • KST Hikemates, občianske združenie, so sídlom Dunajská 7614/8, 811 08 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 52605434, zapísaná v registri mimovládnych neziskových organizácií, zastúpená Patrikom Pajtom, členom štatutárneho orgánu
 • (ďalej len "KST Hikemates")

 • Hikemates s.r.o, IČO: 52468208, so sídlom Dunajská 8 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 138219/B, zastúpená Patrikom Pajtom, konateľom
 • (ďalej len “Hikemates”)

 • madebythe: s.r.o, IČO: 51178401, so sídlom Staré Grunty 63 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 123653/B, ktorú zastupuje Ivan Zaťko, konateľom
 • (ďalej len “madebythe”)

  (KST Hikemates, Hikemates a madebythe tiež spoločne ako "my" alebo "prevádzkovateľ").

   

  Účelom tohto dokumentu je informovať vás o všetkých informáciách týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste si prečítali tieto zásady spracovania osobných údajov. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, kontaktujte nás e-mailom na adreseinfo@hikemates.com, telefonicky na čísle +421 949 620 702 alebo poštou na vyššie uvedenej adrese.

   

  Spracovávame Vaše Osobné údaje zo zákonom stanovených dôvodov, za účelom plnenia zmluvy alebo na základe nášho oprávneného záujmu. Pokiaľ sa nejedná o spracovanie osobných údajov ani v jednom z týchto troch uvedených dôvodov, potom si vyžiadame Váš súhlas. 

   

  Pre lepšiu prehľadnosť a orientáciu sú nižšie uvedené často opakované pojmy.

   

  Členstvo

  webová stránka umožňujúca nákup Predplatného, tj. členstva v KST Hikemates, dostupné nahttps://www.hikemates.com/clenstvo, ktoré prevádzkuje KST Hikemates; 

  E-shop

  internetový obchod prevádzkovaný madebythe, dostupný nahttps://shop.hikemates.com;

  GDPR

  Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679;

  Obchodné oznámenie

  zvyčajne e-mailová správa alebo sms zaslaná Užívateľovi za účelom propagácie obdobných výrobkov a služieb;

  Objednávka

  dokončená transakcia zákazníkom stlačením príslušného tlačidlaZaplatiť“ s úmyslom zákazníka uzavrieť kúpnu zmluvu (v E-shope nebo pre predplatné Členstva);

  Osobné údaje

  akékoľvek informácie o Užívateľovi, na základe ktorých ho môžu priamo alebo nepriamo identifikovať;

  Predplatné 

  predplatné členstva v klube KTS Hikemates, , ktoré je možné zakúpiť alebo predĺžiť nahttps://www.hikemates.com/clenstvo, ktoré prevádzkuje KST Hikemates;

  Užívateľ

  fyzická osoba, ku ktorej sa vzťahujú Osobné údaje, najčastejšie pôjde ozákazníka alebo opotenciálneho zákazníka, prípadneužívateľa našich webových stránok, označovaný aj ako „Vy“;

  Web

  webová stránka prevádzkovaná Hikemates, dostupná nahttps://www.hikemates.com

  Webové stránky

  Web, E-shop a Členstvo tiež spoločne nazývame ako webové stránky;

  Sprostredkovateľ

  vykonáva činnosti spracovania Osobných údajov na základe zmluvy alebo iného poverenia pre prevádzkovateľa;

  Spracovanie Osobných údajov

  znamená akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, ktoré sa vykonávajú pomocou alebo bez pomoci automatizovaných procesov, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizovanie, štruktúrovanie, ukladanie, prispôsobovanie alebo zmena, vyhľadávanie, nahliadanie, používanie, zverejňovanie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné zverejňovanie, zosúlaďovanie alebo kombinovanie, obmedzovanie, vymazávanie alebo ničenie;

  Zvláštne kategórie Osobných údajov

  také Osobné údaje, ktoré vypovedajú o rasovom či etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom vyznaní či filozofickom presvedčení, členstve v odboroch, zdravotnom stave či o sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii fyzickej osoby. Genetické a biometrické údaje sa považujú za osobitnú kategóriu údajov, ak sa spracúvajú na účely jedinečnej identifikácie fyzickej osoby.

 • AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME, AKO ICH ZÍSKAVAME, ZA AKÝM ÚČELOM A PO AKO DLHÚ DOBU ICH UCHOVÁVAME
 • Spracovávame o Vás tieto Osobné údaje:

 • meno a priezvisko; 
 • kontaktné údaje (najmä e-mail, telefónne číslo, adresa); 
 • informácie, ktoré nám oznámite v rámci komunikácie s nami (najmä sa bude jednať o Vaše otázky a odpovede na Vaše otázky);
 • login k užívateľskému účtu a správaniu v užívateľskom účte (najmä údaje vyplnené Užívateľom v užívateľskom účte, nákupnú históriu, čas registrácie, dátum poslednej aktualizácie profilu);
 • Vami pridané komentáre k našim príspevkom na sociálnych sieťach, ako aj meno (prezývka) Vášho profilu na týchto sociálnych sieťach a Vami verejne prístupné informácie na Vašich profiloch,
 • IP adresa; 
 • cookies.
 •  

  Nespracovávame Zvláštne kategórie Osobných údajov.

 • AKÝM SPÔSOBOM SPRACOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE
 • Všeobecne k dobe Spracovanie osobných údajov.Vaše osobné údaje spracovávame v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania kúpnej zmluvy a ďalej po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúci zo zmluvného vzťahu medzi Vami a nami a možného uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (napr. uplatnenie práv z vád tovaru v rámci reklamácie , uplatnenie záruky na tovar a pod.). 

 • ZA AKÝM ÚČELOM SPRACOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE
 • Web, E-shop a Členstvo.Spracovávame taktiež informácie o tom, kedy navštívite a prezeráte si náš Web, E-shop a web pre Členstvo. Tieto informácie môžu zahŕňať napr. IP adresu, dátum a čas prístupu na webovú stránku, informácie o Vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení Vášho jazyka. Tiež môžeme nahliadnuť do histórie Vášho správania na webových stránkach, napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý ponúkaný tovar je Vám zobrazený. Informácie o Vašom správaní na webe sú však z dôvodu Vášho maximálneho súkromia anonymizované.

  Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja, môžeme spracovávať aj informácie o Vašom mobilnom zariadení (dáta o Vašom mobilnom telefóne a pod.)

   

  Tieto dáta môžeme zhromažďovať ako súčasť protokolu alebo pomocou súborovcookies alebo iných technológií na sledovanie. Pravidlá pre používanie súborov cookies a ďalších technológiách na sledovanie je podrobnejšie popísané v našom poučení o cookies.  

   

  Registrácia, zriadenie užívateľského účtu.Registrovať sa môžete ako na E-shope, tak v našom Členstve (Web).

  • Web a Členstvo:Poskytujete nám dobrovoľne Osobné údaje: Meno, priezvisko, e-mail, heslo, popr. zjednodušené prihlásenie cez Facebook alebo Google), zriadením užívateľského účtu na Webe a Členstve a ich následnou aktualizáciou. Vďaka zriadeniu používateľského účtu môžete využívať výhody, ktoré používateľský účet ponúka. 
  • E-shop:  Poskytujete nám dobrovoľne Osobné údaje: e-mail, heslo (povinné údaje), popr. meno a priezvisko (nepovinné údaje) zriadením užívateľského účtu v E-shope a ich následnou aktualizáciou. Vďaka zriadeniu používateľského účtu môžete využívať výhody, ktoré používateľský účet ponúka. 

  Zlepšenie poskytovania našich služieb, Webových stránok, propagácia.Môžeme spracovávať Osobné údaje z verejne dostupných zdrojov, našich zmluvných partnerov a vzájomne ich kombinovať s Osobnými údajmi, ktoré nám sú dobrovoľne poskytované. Prijímame opatrenia, aby sme zaistili, že tretie strany sú zo zákona oprávnené, aby nám tieto informácie poskytli. Napr. sa bude jednať o demografické informácie, IP adresy a cookies súbory. Dôvodom je zlepšenie poskytovania našich služieb a propagácia našich produktov.

   

  Personalizovaná reklama. Spolupracujeme s tretími stranami, aby sme spravovali a zobrazovali našu reklamu na webových stránkach tretích osôb. 

   

  Súťaže a ďalšie propagačnéakcie.Na Webových stránkach alebo prostredníctvom sociálnych sietí môžeme vykonávať prieskumy, organizovať súťaže alebo iné propagačné akcie. Vaša účasť v našich propagačných akciách je dobrovoľná. V rámci týchto prieskumov, súťaží a propagačných akcií od Vás môžeme žiadať Osobné údaje, napr. meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailovú adresu, užívateľské meno a podobné údaje. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, použijeme k správe týchto propagačných akcií alebo aj za iným účelom, pokiaľ je to uvedené v podmienkach konkrétnej propagačnej akcie.

   

  Sociálne siete. Všetky informácie, oznámenia alebo materiály, ktoré sú prostredníctvom platformy sociálnych médií poskytované jednotlivým prevádzkovateľom, sú poskytované aj podľa zásad spracovania osobných údajov týchto platforiem. Ochrana osobných údajov je riešená separátne v rámci každej zo spomínaných platforiem. 

   

  Blog. Na našich webových stránkach máme verejne prístupný blog. Pokiaľ sa Vaše Osobné údaje objavia na našom blogu a Vy budete mať záujem ich odstrániť, prosím kontaktujte nás na e-maileinfo@hikemates.com. Ak nebudeme môcť odstrániť Vaše Osobné údaje z blogu, budeme Vás o tom informovať a oznámime Vám dôvod.

   

  Komunikácia so zákazníckou podporou alebo iné otázky. Pokiaľ ste nás kontaktovali e-mailom, zavolali ste nám, alebo nás oslovili na sociálnych sieťach niektorého zo prevádzkovateľov, potom Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu za účelom vybavenia dotazu. 

   

  Obchodného oznámenia (newsletter). Obchodné oznámenie môžeme posielať na základe nášho oprávneného záujmu propagovať naše produkty a služby zákazníkom, členom a užívateľom, ktorí o to prejavili záujem, pokiaľ sa sami z odberu obchodných oznámení neodhlásia. To umožňuje jednoduché kliknutie v každom obchodnom oznámením, ktoré zasielame formou e-mailu.Proti spracovania Vašich osobných údajov na základe našich oprávnených záujmov môžete kedykoľvek vniesť námietku (bližšie v časti venujúcej sa Vašim právam).Pokiaľ sa zaregistrujete do nášho newslettera, budeme Vám posielať zaujímavé informácie a ponuky na propagáciu všetkého, čo Webové stránky ponúkajú na základe Vami udeleného súhlasu. 

   

 • ZHRNUTIE DÔVODOV A ÚČELOV NA SPRACOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • Chápeme, že je niekedy pre Vás ťažké sa prehrýzť množstvom textu venujúcemu sa ako, prečo spracovávame Vaše Osobné údaje a kde ich získavame. Aby sme Vám poskytli rýchlo a prehľadne základné údaje o spracovaní Vašich Osobných údajov, zhrnuli sme všetko v tejto prehľadnej tabuľke:

   

  O ktorej Osobné údaje ide

  Účel spracovania Osobných údajov

  Zákonný dôvod pre spracovanie Osobných údajov

  Doba spracovania

  Naši Sprostredkovatelia

  meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo zákazníka, údaje o uzavretej kúpnej zmluve, nevyhnutné údaje o platbách

  Vybavenie sťažností

  Plnenie zákonnej povinnosti

  Po dobu trvania vybavenie sťažností a následne po dobu 4 rokov od jeho ukončenia

  Websupport (webhosting)

  Shopify (správa e-shopu)

  Gorgias (zákaznícka podpora)

  Slack /Notion/Syntax.sk komunikačné kanály a nástroje projektového řízenia)

  Packeta.sk,Zásilkovna (preprava)

  interné, priezvisko, e-mail a telefónne číslo zákazníka, adresa

  Priamy marketing (najmä zasielanie newsletterov zákazníkom)

  Súhlas so zasielaním obchodných oznámení

  2 roky od posledného aktívneho prezretia newslettera, pokiaľ sa z odberu neodhlásite predtým 

  Active Campaign

  pseudo anonymizované identifikátory registrovaných užívateľov,

  IP adresa

  Bežná analýza návštevnosti webových stránok, zabezpečenie našich webových stránok

  Oprávnený záujem, Súhlas

  Konkrétna doba uloženia pri súbore cookies sa líši podľa konkrétneho druhu cookie súborov 

  Google Analytics

  Google Tag Manager

  Hotjar  meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo

  Odpoveď na správu zaslanú cez e-mail alebo sociálne siete

  Súhlas so spracovaním za účelom vybavenia dotazu

  Po vybavení Vášho dotazu budú Osobné údaje vymazané, to neplatí v prípade, že sa stanete naším zákazníkom

  Shopify (webhosting a správa e-shopu)

  Facebook,Instagram (zákaznícka podpora Hikemates a KST) Hikemates)

  Facebook,Instagram,Youtube, LinkedIn (zákaznícka podpora madebythe)

  meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, IP adresy, cookies a ďalšie technické identifikátory

  Marketing a propagácia našich webových stránok

  Súhlas

  Po dobu trvania súhlasu, doba uloženia cookies sa môže líšiť v závislosti na druhu cookies

  Google Ads,Facebook Ads,GTM, (marketing)

  Google Display Network

  Bisque (marketing)

  Hotjar

  Facebook, Instagram,Youtube, LinkedIn  (sociálne siete madebythe)

  Facebook,Instagram (sociálne siete Hikemates, KST Hikemates a madebythe)

  Klub slovenskych turistov,Klub bratislavskych turistov (propagace KST Hikemates)

  meno, priezvisko, adresa, vek, telefónne číslo, e-mailová adresa, názov užívateľského účtu

  Spracovanie a vyhodnotenie súťaže, vyhlásenie a zverejnenie víťaza na našich Webových stránkach a sociálnych sieťach

  Súhlas

  2 roky od posledného skončenia súťaže, pokiaľ svoj súhlas neodvoláte skôr - alebo iná doba, pokiaľ je uvedená v podmienkach súťaže odlišne

  Shopify (webhosting a správa e-shopu)

  Instagram,Youtube, LinkedIn  (sociálne siete madebythe)

  Facebook,Instagram (sociálne siete Hikemates a KST Hikemates)

   

 • AKÉ SME PRIJALI OPATRENIA NA OCHRANU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
 • Technické opatrenia. Prijali sme a zaväzujeme sa udržiavať vhodné technické opatrenia s prihliadnutím na stav techniky, prevedenie, povahe, rozsahu, kontexte a účely spracovania Osobných údajov aj k rôzne pravdepodobným a rôzne závažným rizikám pre Užívateľa, a to vo všetkých oblastiach, kde dochádza k Spracovaniu osobných údajov (najmä prevádzka webových stránok, prevádzka E-shopu, Webu a Členstvo, zamestnanecká agenda, komunikácia so zákazníkmi) Medzi prijaté technické opatrenia patrí:

  1. pravidelné zálohovanie dát Užívateľa 
  2. aktualizácie systémov antivírusového softvéru; 
  3. prístupové heslá do informačných systémov (kde budú Osobné údaje spracované) a oprávnenia na prístup sú kontrolované na úrovni jednotlivcov. 

  Organizačné opatrenia.Prijali sme a zaväzujeme sa udržiavať nasledujúce opatrenia:

  1. naši zamestnanci, ktorí majú prístup k Osobným údajom, sú zaviazaní mlčanlivosťou; a
  2. naši zamestnanci sú oboznámení s pravidlami bezpečnej práce na pracovných zariadeniach vrátane princípu ochrany Osobných údajov.
 • KEDY PREDÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE TRETÍM STRANÁM?
 • Vaše Osobné údaje môžu byť odovzdané našim obchodným partnerom (Sprostredkovatelia) alebo iným tretím osobám, ak to vyžaduje zákon.

  Sprostredkovatelia.Používame iba preverených Sprostredkovateľov, s ktorými máme uzavretú písomnú zmluvu, a ktorí nám poskytujú minimálne rovnaké záruky ako my Vám. Ide iba o Sprostredkovateľov, ktorí sú z Európskej únie, prípadne do krajín, ktoré boli vyhlásené a uznané za bezpečné, alebo do krajín s ktorými máme uzavreté štandardné zmluvné doložky v súlade s čl. 46 GDPR a ktorí poskytujú Vašim Osobným údajom porovnateľnú úroveň ochrany ako v prípade použitia GDPR a slovenských právnych predpisov. Všetci títo naši Sprostredkovatelia sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a nesmú využiť poskytnuté Osobné údaje na žiadne iné účely, než na ktoré sme ich sprístupnili v súlade s tými zásadami. Konkrétne Sprostredkovatelia sú uvedení v tabuľke v článku 4 tohto dokumentu. 

  Zákonné povinnosti.Osobné údaje môžeme mimo Sprostredkovatelia odovzdať tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo v reakcii na zákonné požiadavky orgánov verejnej moci či na vyžiadanie súdu v súdnych sporoch.

 • AKÉ MÁTE PRÁVA?
 • Ako nás môžete kontaktovať?E-mailom nainfo@hikemates.com alebo na adrese sídla spoločnosti Hikemates. Môžete sa obrátiť aj na iného prevádzkovateľa, ale vaše otázky vybaví predovšetkým Hikemates. Upozorňujeme tiež, že prevádzkovatelia sú spoločnými prevádzkovateľmi podľa článku 26 GDPR, a preto spracúvajú vaše údaje na základe dohody o spoločných prevádzkovateľoch.

   

  Kedy Váš dotaz vybavíme?Odpovieme Vám najneskôr do jedného mesiaca. Ak by poskytnutie informácií ohrozilo súkromie iných osôb, alebo by poskytnutie bolo neprimerané rizikám či nákladom na ich poskytnutie, je možné, že Vám nebudeme môcť vyhovieť. Aby sme Vašu žiadosť lepšie vybavili, je možné, že si od Vás budeme potrebovať overiť Vašu totožnosť. V prípade opakovanej žiadosti bude prevádzkovateľ oprávnený za kópiu Osobných údajov účtovať primeraný poplatok.

   

  Právo na prístup 

  • Potvrdíme, či spracovávame Vaše Osobné údaje.
  • Máte právo na informácie o účeloch spracovania, kategóriách osobných údajov, príjemcoch, ktorým sú sprístupnené, dobe spracovania.
  • Máte právo vedieť, či nejaké právo bolo už realizované.
  • Predpokladom je tiež to, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb, ako aj kópiu osobných údajov.

  Právo na opravu 

  • Má právo na žiadať o opravu nepresných osobných údajov.
  • Niektoré údaje môžete opraviť vo svojom užívateľskom profile.

  Právo na výmaz

  • Pokiaľ neexistuje iný dôvod, prečo tieto údaje ďalej spracovávať, potom Vami požadované údaje vymažeme či zanonymizujeme.

  Právo na obmedzenie spracovania

  • Pokiaľ máte za to, že údaje spracovávame nesprávne. Či už sa jedná o dôvody spracovania alebo jeho rozsah, dajte nám prosím vedieť.

  Právo na oznámenie opravy, výmazu alebo obmedzenia spracovania

  • V prípade, že nás kontaktujete so žiadosťou, budeme Vás informovať o výsledku. Niekedy sa môže stať, že nebudeme môcť vyhovieť (napr. e-mailová adresa, z ktorej ste nám napísali už nefunguje).

  Právo na prenositeľnosť 

  • Vaše údaje, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, na Vašu žiadosť poskytneme inému prevádzkovateľi.

  Právo vzniesť námietku

  • Pokiaľ spracovávame Vaše údaje z oprávneného záujmu (napr. zasielanie newsletteru Užívateľom).
  • Je na nás, aby sme preukázali náš oprávnený záujem. V prípade, že bude Vaša námietka oprávnená, prestaneme spracovanie Osobných údajov vykonávať.

  Právo na odvolanie súhlasu

  • Zmenili ste názor? Napíšte nám. Spracovanie týkajúce sa marketingového a obchodného účelu je možné odvolať kedykoľvek.

  Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

  • Nechcete, aby sa o Vás rozhodovalo pomocou počítača? Rešpektujeme Vaše právo, preto profilovanie nevykonávame. Poskytujeme online službu, Vaše Osobné údaje môžu byť spracovávané automatizovane.
 • ZÁVER
 • Tieto Zásady spracovania Osobných údajov môžu byť zmenené iba písomne. O tom budú Užívatelia informovaní prostredníctvom našich webových stránok.

   

  V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa našich Zásad spracovania údajov sa na nás prosím kontaktujte na e-mailinfo@hikemates.com.  

   

  Ak nie ste spokojní, môžete kedykoľvek podať sťažnosť alebo podnet na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika (viac informácií nahttps://dataprotection.gov.sk/uoou/).

   

  Tieto zásady ochrany Osobných údajov sú účinné od dňa 1. 7. 2022.

  Nájdi si to svoje